Robomow är en ändamålsenlig biogräsklippare. Gräsklipp kan samlas under klippdäcket, framför allt när man klipper vått eller fuktigt gräs.

2015-11-23_155542_Swedish.png

 

•  Inspektera regelbundet gräsklipparens undersida. Rengör vid behov.

•  Skrapa försiktigt bort gräsresterna från undersidan av klippdäcket.

– Det mesta av gräsklippet kan tas bort genom att använda en smal träpinne eller ett liknande föremål.

VIKTIGT!

Vänd inte upp och ner på gräsklipparen. Luta den istället mot något annat föremål för att bättre komma åt området runt klippdäcket.

VIKTIGT! Använd ALDRIG vattenslang eller någon annan typ av vätska för att rengöra gräsklipparens undersida. Vätskor kan skada komponenterna.


Använd bara en fuktig trasa för att torka rent ytan efter skrapning.