Kunskap är en framgångsfaktor

Utbildning

Alltid i framkant

När man jobbar med robotteknik krävs det att man är alert och hela tiden ligger i framkant gällande nya lösningar. Vi får själva årligen utbildning från leverantörerna, som vi sedan förmedlar vidare till våra återförsäljare.

Det är viktigt för alla parter att man följer med utvecklingen och växer i den kunskap som hela tiden går framåt. Vårt återförsäljarnät måste veta vad de säljer, så att kunderna får rätt produkt.

Dessa utbildningsdagar brukar vara väldigt kreativa och stimulerande för alla, då man träffas och sporrar varandra. Förutom inhämtning av teknisk kunskap sker även ett utbyte av idéer kring lösningar.