fbpx

ÅF login

Webshop

Registrera försäkring

Hitta återförsäljare

Help Center

Hur ska jag ladda Robomow under vintern?

< All Topics

Denna artikel omfattar följande avsnitt:

 

 

För modeller RC, TC, MC

Under lågsäsong, t.ex. vintermånaderna, måste man:

 • Fullständigt ladda batteriet i laddstationen till dess att batteriindikatorn är grön och lyser konstant. Observera att säkerhetsbrytaren ska vara i läget ‘På’ under laddning.

Lampindikatorer för laddning:

 • Konstant rött sken – ladda batteriet.
 • Grön blinkar – Under batteriladdning.
 • Konstant grönt sken – batteriet är fulladdat.
 • Avlägsna Robomow från dess basstation. Slå ifrån säkerhetsbrytaren och förvara gräsklipparen i rumstemperatur.
 • Om gräsklipparen ställs av i mer än 3 månader måste batteriet laddas upp var 3:e månad tills batteriindikatorn visar att batteriet är fulladdat.
 • Laddningen kan genomföras på något av följande sätt:
 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.
 2. Anslut Robomow direkt till manöverboxen på följande vis:
 • Dra ut DC-kabeln som kommer från manöverboxen till den 15 m långa förlängningskabeln och anslut den till gräsklipparens baksida.

 • Så snart säsongen börjar är det bara att placera Robomow i laddstationen för att påbörja automatisk drift (glöm inte att slå På säkerhetsbrytaren ).

Obs: Ladda alltid din gräsklippare i horisontellt läge. Gräsklipparen ska befinna sig plant mot marken när den är ansluten till strömkällan.

 

 

 

 

För modeller RS, TS, MS

Under lågsäsong, t.ex. vintermånaderna, måste man:

1. Ladda upp gräsklipparen helt på något av följande två sätt:

 • I basstationen.
 • Direkt från manöverboxen (se nedan).

2. Ta ut säkringen ur Robomow och förvara den i det för ändamålet avsedda utrymmet under luckan till stötfångaren.

3. Förvara gräsklipparen vid en temperatur på över -10 ºC.

Obs! Säkerhetsbrytaren ska vara i läget ‘På’ under laddning.

Om gräsklipparen ställs av i mer än 3 månader måste batteriet laddas upp var 3:e månad tills batteriindikatorn visar att batteriet är fulladdat. Du kan ladda upp batteriet genom laddstationen eller genom att använda laddstationsadaptern enligt nedan.

Anvisningar för laddning med laddstationsadaptern:

 • Avlägsna Robomow från dess basstation.
 • Lossa laddstationens huvudenhet (laddningsadapter) genom att lyfta upp den främre spaken och skjuta adaptern framåt bakifrån laddstationen.

 

 

 • Koppla ur den 20 m långa Förlängningskabeln och kantkabeln från laddstationens huvudenhet.
 • Placera hatten på änden av den 20 m långa Förlängningskabeln och på den exponerade kontakten för att skydda mot regn och korrosion. Täck även kantkabelns kontakt.
 • Koppla från DC-sladden från manöverboxen till den 20 m långa Förlängningskabeln. Anslut DC-kabeln direkt till DC-kontakten på undersidan av laddstationen.

Obs: Det är rekommenderat (men inte nödvändigt) att ladda gräsklipparen med hjälp av 20 m. Använd en förlängningskabel för att ge bättre tätning av laddstationens huvudenhet för laddning under vintersäsongen.

Skjut in stiften på laddstationens huvudenhet i den främre skåran på Robomow.

 

Laddning påbörjas direkt och på skärmen visas:

 

 • När batteriet är fulladdat visas meddelandet Klar .
 • Så snart säsongen börjar är det bara att placera Robomow i laddstationen för att påbörja automatisk drift (glöm inte att sätta i säkringen och slå På säkerhetsbrytaren ).

Viktigt! Ladda alltid din gräsklippare i horisontellt läge. Gräsklipparen ska befinna sig plant mot marken när den är ansluten till strömkällan.

Prata med en expert

Våra duktiga supportmedarbetare finns tillgängliga för att hjälpa våra kunder och återförsäljare med både det lilla och det stora. Tillsammans skapar vi mervärde.

Kontakta ossHjälpcentral

Vill du också få reda på senaste nytt?

Skriv in din mailadress nedan!

Kommer att användas i enlighet med vår sekretesspolicy.

Tidab AB, Swedish main supplier of Robomow and Belrobotics