På skärmen ” Mobilt komm. System” i Robomow-appen ( Huvudmeny –> Gräsmatte- och gräsklipparalternativ –> Gräsklipparmeny ):

  • Välj typ av varningar* (markera ) som din Robomow-gräsklippare ska skicka till din mobila enhet:

– Stöldlarm — skickas om din gräsklippare flyttas från det angivna området.
– Driftstopp — Skickas om din gräsklippare plötsligt stannar.

  • Slå på alternativet ” Dela driftdata” ( Huvudmeny Appinställningar ) för att aktivera sändning av driftdata från din Robomow till ett centraliserat supportcenter i syfte att förbättra prestandan.