Robomows klippschema definieras av tre stora parametrar:

  • Gräsmattans storlek
  • Vilotid
  • Klippfrekvens (intervall)

Gräsmattans storlek definierar den nödvändiga klipptiden för gräsmattan – en enskild klippcykels varaktighet. Vilotiderna definierar de timmar och dagar som Robomow inte skall vara på gräsmattan. Klippfrekvensen (intervall) definierar hur ofta en ny klippcykel ska startas (en gång i veckan, två gånger i veckan osv.).

Under aktiva tider växlar Robomow’s robotgräsklippare kontinuerligt  mellan klippning och laddning tills den är klar med hela klippcykeln. När en klippcykel är klar stannar den i laddstationen tills nästa klippcykel ska startas, beroende på konfigurerad klippfrekvens. Robomow genomför som standard två klippcykler i veckan för att hålla din gräsmatta snygg och vid god hälsa. Men om din gräsmatta kräver längre tid för att skötas, kan du enkelt justera tiden Robomow kör under en enskild klippcykel genom att ställa in klipptimmarna.