Ballpicker

parcmow-profil
Parcmow
21 januari, 2016
Greenmow
26 januari, 2016

Ballpicker är en helautomatisk uppsamlare av golfbollar lämplig för såväl driving rangen som övningsbanan!

Tillsammans med sin kusin, robotgräsklipparen Bigmow®, som redan är välkänd på marknaden, kommer Ballpicker att revolutionera skötseln av golfbanor genom att den eliminerar tidskrävande, kostbart och, ibland, farligt arbete.

Är terrängen kuperad så är inte heller det något hinder då BALLPICKER klarar en lutning uppåt ca 30%. Den rör sig tyst och försiktigt över marken, samlar upp golfbollarna och förvarar dem i en speciell behållare som rymmer ca 300 bollar.

Ballpicker laddar sina batterier alldeles själv!

Ekonomisk, tyst och miljövänlig drivs BALLPICKER med laddningsbara batterier.

BALLPICKER kontrolleras av en inbyggd dator och styrs av en kantkabel, vilket gör att den återvänder automatiskt till laddstationen när mikroprocessorn upptäcker att batterispänningen börjar bli låg, där den själv också ansluter sig till laddaren. Ungefär 70 minuter tar det att fulladda batteriet innan den är redo att automatiskt starta en ny uppsamlingsrunda.

BALLPICKER arbetar slupmässigt på ett i förväg definierat område och den förhindras att irra omkring tack vare en nedgrävd lågspänningskantkabel som den inte kommer att passera över.

Modern teknologi i perfekt samklang med miljön!

När behållaren är full - eller snarare om det är nödvändigt, beroende på programmeringen av maskinen - återvänder Ballpicker automatiskt till avlastningsstationen och tömmer ut bollarna. Avlastningsstationen är konstruerad på ett sådant sätt att den kan kopplas ihop med så gott som alla transportörer för golfbollar - tvättmaskiner och automater, vilket möjliggör en halv- eller helautomatisk drift av golfbanan, vilket också ytterligare minskar de övergripande kostnaderna.

Track & Trace - Styrning, övervakning och spårning

Via användning av en mobiltelefon, kan användaren styra hur roboten fungerar. På avstånd kan du stänga av den, starta om eller ändra läge från det programmerade schemat till full fjärrkontroll. Roboten kan även informera användaren om eventuella problem via ett SMS textmeddelande till en mobiltelefon . På begäran kan roboten skicka sin produktivitetsstatistik via Internet. Dessutom kan maskinen spåras med hjälp av en inbyggd GPS.

Säkerheten är inte heller något att oroa sig över med BALLPICKER!

Förutom ett stabilt hölje som tål golfbollar, är BALLPICKER också utrustad med sonar och beröringskänsliga stötdämpare, som gör det möjligt för den att känna av och styra runt fasta eller tillfälliga hunder utan att varken skada sig själv eller någonting i dess väg.

Kort och gott - BALLPICKER gör det möjligt för ägare och chefer till golfbanor att låta samla upp och hämta tillbaka golfbollar på ett säkert och tyst sätt samtidigt som golfarna fortsätter spela, vilket innebär att man inte behöver stänga av golfbanan eller använda speciellt skyddade uppsamlingsfordon.
ARBETSHASTIGHET 1 m/s på jämn, öppen mark. Hastigheten reduceras till 0,3 m/s när sonaren upptäcker ett hinder som är högre än 40 cm.
LUTNING Maximal lutning 30%
BATTERI Lithiumjon LiFePO4 batteripaket med 15 Ah kapacitet.
ELFÖRBRUKNING 500 kWh/år beroende på golbanans/drivingrangens yta och utformning.
MÅTT Längd 120 cm - Bredd 135 cm - Höjd 50 cm
VIKT 65 kg (med tom behållare för bollar).
SÄKERHET Kombinerad drift med sonar, en beröringskänslig stötdämpare och sensorer för kärning bakåt, gör det möjligt för den att klara av alla typer av hinder (rörliga eller fasta).
RÖRELSE Stopp och bakåtgående färdriktning när den stöter emot ett hinder.
DRIVNING 45 cm diameter drivhjul med halksäkra däck, som drivs av två 24V DC borstlösa motorer.
STYRNING Riktningen kontrolleras genom olika hjulhastigheter.
UPPSAMLINGSSYSTEM 5 grupper av 4 polyetylenlameller som är monterade på en axel.
UPPSAMLINGSKAPACITET Från 200-400 bollar per uppsamlingsrunda. Upp till 12 500 bollar per dag.
KAROSSERI Grönfärgad termoformad ABS-plast, resistent mot ultraviolett strålning.
LADDSTATION Utrustad med en 32V 10A DC-laddare och en kontrollampa som indikerar fel levererar laddstationen den mycket låga spänningen (50 milliampere) som behövs för kantkabeln. Den bör vara ansluten till ett standard eluttag (220V) med en 1,5 mm2 kabel och skyddas av ett överspänningsskydd i enlighet med gällande standard.

Tidab © 2015 - All Rights Reserved. Powered by Svensk Mediabevakning AB