RC-Modell

Om kanten lutar (max 10 % är tillåtet) eller gränsar till höga hinder, såsom en vägg eller ett staket, bör kantkabeln läggas ut på ett avstånd av 28 cm från hindret. Använd RoboRulers längre sträcka för att bestämma kabelns avstånd från en vägg.

RS-Modell

Om kanten lutar (max 15 % är tillåtet) eller gränsar till höga hinder, såsom en vägg eller ett staket, bör kantkabeln läggas ut på ett avstånd av 40 cm från hindret. Använd RoboRulers längre sträcka för att bestämma kabelns avstånd från en vägg.