Robomow’s robotgräsklippare kan klippa i regnigt väder, men för din gräsmattas skull rekommenderas inte klippning av vått gräs. Eftersom Robomow klarar jobbet snabbare än konkurrerande gräsklippare avsedda för gräsmattor av liknande storlek behöver den inte klippa i regn för att underhålla din gräsmatta. Robomow är istället smart utrustad med en regnsensor, som stoppar driften i regnigt eller mycket fuktigt väder.

Det finns många anledningar till varför du inte ska klippa gräsmattan när det är vått, bland annat:

  • Sjukdom sprider sig snabbt när gräset är vått.
  • Gräsklipparen kan sättas igen.
  • Gräsåtervinning fungerar inte lika bra (förmultning). Gräsklipp tenderar att klumpa ihop sig, och ser inte snyggt ut på gräsmattan.
  • Det är inte så kul för dig men inte heller bra för gräsmattan, eftersom gräsklippet ger
    gratis gödning.
  • Fuktigt gräs är halt och kan orsaka gräsklipparen att halka och skada gräsmattan.

I det fall regniga eller mycket fuktiga förhållanden upptäcks av regnsensorn signalerar den till Robomow att stoppa aktuell drift och börja söka efter laddstationen. Om regn upptäcks medan Robomow befinner sig i laddstationen och automatisk drift är på väg att börja, så visas ett meddelande om att regn upptäckts, och den automatiska driften återupptas 30 minuter efter det att regn inte längre känns av regnsensorn.