För att starta Robomow, tryck och håll knappen GO nedtryckt under 2 sekunder tills PÅ/AV-indikatorn tänds.

När du vill stänga av Robomow, tryck och håll in knappen GO under 2 sekunder tills PÅ/AV-indikatorn slocknar.

download__1__Swedish.png

 

Obs: Om stöldskydd är aktiverat (modellerna RX20 Pro/RX20u) måste du låsa upp din Robomow via mobilappen innan den kan stängas av.