Håll din klippare säker i alla väder

Åskskydd

Undvik oväntade kostnader med Thunderstop

Alla robotgräsklippare och laddstationer styrs av elektronik som lätt slås ut av ett åskväder. Thunderstop sätter stopp för dyra efterverkningar av en åskurladdning. Begränsningsslingan fungerar som en stor antenn för åskan och leder strömmen direkt till laddstationen vid ett nedslag eller en åskurladdning.

Thunderstop är speciellt utvecklat för robotgräsklippare och skyddar utrustningen och är en smart investering för att öka driftsäkerheten och slippa laga eller köpa nytt. Man slipper också oron över att åskan kan drabba robotutrustningen. Stora försäkringssummor, reparationer och extraarbete för utbyte kan därmed sparas. Thunderstop är patentsökt, den är passiv, kräver ingen egen strömkälla och påverkar inte robotens styrsystem. Den är vattenskyddad enligt IP65 och lätt att montera.

Vid åskväder bildas kraftiga elektriska energifällt i atmosfären vid urladdning. Denna energi ( brukar kallas transienter) fångas upp av den så kallade begränsningsslinga och går vidare till robotklipparens laddstation, där risken för skador är överhängande. Står då robotklipparen i laddstationen, kommer också den skadas likaså spänningsaggregatet som försörjer anläggningen med elström. Risken är även att transienten går vidare in i fastigheten och skadar känslig hemelektronik.

Thunderstop

Åskavledare för Robotgräsklippare

Nominell spänning35 volt
Skyddsnivå55 volt